سرور اختصاصی

کیفیت بالا قیمت مناسب

سرور اختصاصی

کیفیت بالا قیمت مناسب
 • FI-AX41-NVME

  26,200,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • قیمت ماهانه 2,620,000 تومان

   هزینه راه‌اندازی رایگان


   CPU > AMD Ryzen 5 3600

   RAM > 64 GB DDR4

   Disk > 2 x 512 GB NVMe SSD (software-RAID 1)

   Backup Space > 100 GB

   Connection > 1 GBit/s port

   Bandwidth guaranteed > 1 GBit/s

   Traffic > Unlimited

   Location > Finland

 • FI-EX44

  26,900,000/ماهیانه
  22,990,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
  • قیمت ماهانه 2,690,000 تومان

   هزینه راه‌اندازی 2,299,000 تومان


   CPU > Intel® Core™ i5-13500

   RAM > 64 GB DDR4

   Disk > 2 x 512 GB NVMe SSD (software-RAID 1)

   Backup Space > 100 GB

   Connection > 1 GBit/s port

   Bandwidth guaranteed > 1 GBit/s

   Traffic > Unlimited

   Location > Finland

 • FI-AX52

  39,990,000/ماهیانه
  22,990,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
  • قیمت ماهانه 3,999,000 تومان

   هزینه راه‌اندازی 2,299,000 تومان


   CPU > AMD Ryzen 7 7700

   RAM > 64 GB DDR4

   Disk > 2 x 1 TB NVMe SSD (Gen4) (Software-RAID 1)

   Backup Space > 100 GB

   Connection > 1 GBit/s port

   Bandwidth guaranteed > 1 GBit/s

   Traffic > Unlimited

   Location > Finland