سرور اختصاصی

میزبانی در قلب تکنولوژی اروپا

سرور اختصاصی

میزبانی در قلب تکنولوژی اروپا
 • DE-AX41-NVME

  29,900,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • قیمت ماهانه 2,990,000 تومان

   هزینه راه‌اندازی رایگان


   CPU > AMD Ryzen 5 3600

   RAM > 64 GB DDR4

   Disk > 2 x 512 GB NVMe SSD (software-RAID 1)

   Backup Space > 100 GB

   Connection > 1 GBit/s port

   Bandwidth guaranteed > 1 GBit/s

   Traffic > Unlimited

   Location > Germany

 • DE-EX44

  31,000,000/ماهیانه
  22,990,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
  • قیمت ماهانه 3,100,000 تومان

   هزینه راه‌اندازی 2,299,000 تومان


   CPU > Intel® Core™ i5-13500

   RAM > 64 GB DDR4

   Disk > 2 x 512 GB NVMe SSD (software-RAID 1)

   Backup Space > 100 GB

   Connection > 1 GBit/s port

   Bandwidth guaranteed > 1 GBit/s

   Traffic > Unlimited

   Location > Germany

 • DE-AX52

  43,520,000/ماهیانه
  22,990,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
  • قیمت ماهانه 4,352,000 تومان

   هزینه راه‌اندازی 2,299,000 تومان


   CPU > AMD Ryzen 7 7700

   RAM > 64 GB DDR4

   Disk > 2 x 1 TB NVMe SSD (Gen4) (Software-RAID 1)

   Backup Space > 100 GB

   Connection > 1 GBit/s port

   Bandwidth guaranteed > 1 GBit/s

   Traffic > Unlimited

   Location > Germany