نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی هاست لینوکس

 • LinuxR 5G

  790,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • قیمت ماهانه 79 هزار تومان

   حجم 5 گیگابایت

   SSL رایگان

   کنترل پنل Cpanel

   اکانت FTP، ساب دومین و ایمیل نامحدود

   200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   پشتیبانی 24 ساعته

   دیتاسنتر آلمان

 • LinuxR 10G

  1,190,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • قیمت ماهانه 119 هزار تومان

   حجم 10 گیگابایت

   SSL رایگان

   کنترل پنل Cpanel

   اکانت FTP، ساب دومین و ایمیل نامحدود

   300 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   پشتیبانی 24 ساعته

   دیتاسنتر آلمان

 • LinuxR 15G

  1,490,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • قیمت ماهانه 149 هزار تومان

   حجم 15 گیگابایت

   SSL رایگان

   کنترل پنل Cpanel

   اکانت FTP، ساب دومین و ایمیل نامحدود

   400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   پشتیبانی 24 ساعته

   دیتاسنتر آلمان

 • LinuxR 25G

  2,190,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • قیمت ماهانه 219 هزار تومان

   حجم 25 گیگابایت

   SSL رایگان

   کنترل پنل Cpanel

   اکانت FTP، ساب دومین و ایمیل نامحدود

   500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   پشتیبانی 24 ساعته

   دیتاسنتر آلمان

 • LinuxR 50G

  3,690,000/ماهیانه
  سفارش دهید

  • قیمت ماهانه 369 هزار تومان

   حجم 50 گیگابایت

   SSL رایگان

   کنترل پنل Cpanel

   اکانت FTP، ساب دومین و ایمیل نامحدود

   700 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   پشتیبانی 24 ساعته

   دیتاسنتر آلمان